นิติกร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เว็บ สพป.นธ 2

ติดต่อ สพป.นธ2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
38/4 หมู่ที่ 3 ตำบลปาเสมัส อำเถอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120
โทร : 0-7353-0792 แฟ็ก : 0-7353-0790