ข่าวกิจกรรม สพท.นราธิวาส เขต 2                                                   เข้าสู่ระบบ

สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านพุทธศาสนาในโรงเรียนวิถีพุทธ
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านพุทธศาสนาในโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยนาง ....(มีต่อ)
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการในพื้นที่ อ.สุคิริน จังหวัดนราธิวาส
  วันที่ ื๑๗ ก.ค.๖๐ นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต2พร้อมด้วยนายประหยัด พลานุพัฒน์ ผอ.โรงเรียนบ้านสุคิรินและผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอสุคิรินได้ร่วมกันให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ....(มีต่อ)
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT/O-NET
  วันที่ ๑๖ ก.ค.๖๐ นายภิรมย์ จีนธาดา รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการอบรมครูชั้น ป.3 ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(nt) โดยมีครูผู้สอนขั้น ....(มีต่อ)
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิต "เยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"
  วันที่ ๑๔- ๑๕ ก.ค.๖๐ นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิต "เยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดขึ้น ตามนโยบายที่ สำนักงานคณะ ....(มีต่อ)
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมนายนุกูล ชูนุ้ย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นายถวิล ดาแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว ณ โรงเรียนบ้านซรายอ
  วันที่ ๑๕ ก.ค.๖๐ นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมนายนุกูล ชูนุ้ย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นายถวิล ดาแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้าง ....(มีต่อ)