ข่าวกิจกรรม สพท.นราธิวาส เขต 2                                                   เข้าสู่ระบบ

สพป.นราธิวาส เขต 2 ประมวลภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ภายใต้ชื่อ “เก่งคิด เก่าทำ ศิลปหัตถกรรมล้ำค่า พัฒนาเด็กไทย”
  สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอนำเสนอภาพบรรยากาศของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ภายใต้ชื่อ “เก่งคิด เก่งทำ ศิลปหัตถกรรมล้ำค่า พัฒนาเด็กไทย” ณ บริ ....(มีต่อ)
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ภายใต้ชื่อ “เก่งคิด เก่าทำ ศิลปหัตถกรรมล้ำค่า พัฒนาเด็กไทย”
  วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้นายนุกูล ชูนุ้ย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับเขตพื้นที่ ....(มีต่อ)
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
  วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้วยนายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ไปตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ....(มีต่อ)
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมการสอน STEM EDUCATION และประกาศโครงงาน STEM EDUCATION ของโรงเรียนในสังกัด
  วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมการสอน STEM EDUCATION และประกาศโครงงาน STEM EDUCATION โดย ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายให้นางศรีสุดา ....(มีต่อ)
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน (ครั้งที่ 2/2560) เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานราชการในเรื่องต่าง ๆ
  วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน (ครั้งที่ 2/2560) เพื่อมอบนโยบายการบริหารราชการ และชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ ให้ ....(มีต่อ)