ข่าวกิจกรรม สพท.นราธิวาส เขต 2                                                   เข้าสู่ระบบ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกรางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559
  วันที่ 21 พ.ย.60 ห้องประชุมศน.นายนุกูล ชูนุ้ย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกรางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 โดย สพฐ.กำหนดให้มีการคัด ....(มีต่อ)
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก เตรียมจัดติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ป.6
  วันที่ 21 พ.ย.60 ที่ห้องประชุม ICT ชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 นายนุกูล ชูนุ้ย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 16 โรงเร ....(มีต่อ)
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นิเทศติดตามโรงเรียนในอ.สุไหงโก-ลก ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาโรงเรียน
  วันที่ ๑๗ พ.ย.๖๐ นายนุกูล ชูนุ้ย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมนางศรีสุดา รัตนพล ศึกษานิเทศฯตรวจเยี่ยมนิเทศติดคามการดำเนินงานโรงเรียนบ้านกูแบอีแกโดยมีนายอิบราฮีม สือนิ ผอ.รร.บ้านกูแบอีแก ต้อนรับและช ....(มีต่อ)
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำป 2560
  วันที่ 15 พ.ย.60 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พบปะครูที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านทางระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน จำน ....(มีต่อ)
สพป.นราธิวาส เขต 2 ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ อ.แว้ง บ้านถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง
  เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมนายทวีศักดิ์ บุญน้อย นักวิชการชำนาญการ ในฐานะผู้แทนศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 2 (ฉก.ชน ....(มีต่อ)